Κρατικός Αερολιμένας Καλύμνου – Πύργος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας

Μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών (FISO) ΥΠΑ, είναι οι Τηλεπικοινωνιακοί Δημόσιοι Υπάλληλοι (νυν AFISO) που στελεχώνουν  όλα τα Αεροδρόμια της Ελληνικής επικράτειας, και εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία των αεροναυτικών τηλεπικοινωνιών καθώς και την ασφάλεια των πτήσεων όπου παρέχεται υπηρεσία AFIS (Airport Flight Information Service).

Με διευρυμένα καθήκοντα τις περισσότερες φορές, ελλείψει υπαλλήλων άλλων κλάδων της Αεροναυτιλίας  όπως  Ηλεκτρονικών αλλά και εκτός αυτής όπως Αερολιμενικών, Ηλεκτρολόγων, Διοικητικών, Οικονομικών, ο Τηλεπικοινωνιακός (AFISO) είναι ο Υπάλληλος που σ’αυτόν στηρίζεται η λειτουργία μικρών περιφεριακών  AFIS αεροδρομίων.

Το έργο των Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (AFISO) ΠΕ3/ΤΕ3 ήταν και είναι κάθε άλλο παρά μονοσήμαντο. Η οργάνωση, λειτουργία και εκμετάλλευση των Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών, είναι ένα μόνο μέρος των πολυσχιδών καθηκόντων που εκτελούν, τα οποία άπτονται όλων των τομέων του Αεροπορικού έργου.

Η πρώτη βαθμίδα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, η υπηρεσία Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίων, (ΠΠΑ), (ICAOCircular 211-AN/128) παρέχεται από τους Τηλεπικοινωνιακούς Υπαλλήλους σε 15 Αεροδρόμια της χώρας, μαζί με το έργο Ενημέρωσης Πληρωμάτων (ARO).

Με την εξειδικευμένη Ειδικότητα (AFISO OFFICER), καλά εκπαιδευμένοι – πτυχιούχοι Τηλεπικοινωνιακοί με πιστοποιημένα πτυχία από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας ( ICAO) και άλλους διεθνείς οργανισμούς (Eurocontrol-ITU), αλλά και την Ελληνική Πολιτεία, εξασφαλίζουν τη λειτουργία σε 15 αεροδρόμια, για να γίνονται οι πτήσεις με ασφάλεια και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της Ελληνικής Επικράτειας.