Συμμετοχή στην διαβούλευση του NPA (Notice of Proposed Amendment) 2021-05 που αφορά την παροχή AFIS

Ο Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EASA) ανέπτυξε το NPA σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/11391 . Είναι αποτέλεσμα διεργασιών του rulemaking task (RMT).0476 ‘Regular update of the standardised European rules of the air’, που περιλαμβάνεται στο Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (European Plan for Aviation Safety (EPAS) για τα έτη 2021–2025.

Το συγκεκριμένο NPA αφορά διατάξεις σχετικές με την ραδιοτηλεφωνία και την χρησιμοποιούμενη φρασεολογία που ορίζονται στο SERA.14001 του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 923/20124 (SERA IR) συμπεριλαμβανομένων των σχετικών Acceptable Means of Compliance (AMC) και Guidance Materials (GM) που σχετίζονται και αφορούν την παροχή υπηρεσιών FIS, συμπεριλαμβανομένου του AFIS.

Το draft της κανονιστικής πρότασης έχει αναπτυχθεί από την EASA με την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από το EUROCONTROL. Η πρόταση υποβάλλεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για διαβούλευση.

Διαβάστε περισσότερα στο NPA 2021-05 | EASA (europa.eu)

Στόχος – Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η πρόταση για ενεργή συμμετοχή όλων των υπαλλήλων του κλάδου AFISO της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην διαβούλευση της παρούσης. Όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα συγκεντρωθούν και υπό την ομπρέλα της IFISA θα υποβληθούν στην EASA. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχολίων στην IFISA, ορίζεται η 7η Μαϊου 2021 (από την EASA έχει οριστεί η 13η Μαϊου).

H IFISA θεωρεί την συμμετοχή την μελών της στην διαβούλευση ύψιστης σημασίας, μιας και η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί την σοβαρότερη προσπάθεια ένταξης κανόνων για την παροχή υπηρεσιών FIS/AFIS στο Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο εδώ και αρκετό καιρό.

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το NPA στο

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *