Σύγκλιση Έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (FISO) ΥΠΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συνεδρίαση της 05-02-2021 αποφάσισε την σύγκλιση  Έκτακτης Καταστατικής Γεν. Συνέλευσης των μελών σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 2Ββ και 11 παρ.3 του καταστατικού, μετά το αίτημα 35 μελών που επιδόθηκε νόμιμα την 28/01/2021 από τον Γρ. Σεφέρου δικαστικό επιμελητή, και συγκαλεί αυτήν την 25/02/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 1400 στο ξενοδοχείο ΟΑΣΙΣ Λ.Ποσειδώνος 27, Γλυφάδα.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου:

Εκτακτη Καταστατικη250221

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *