Ετήσιο σχέδιο δράσης Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

Σχέδιο δράσης Αερομεταφορών

Το σχέδιο δράσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε η Κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων προβέπεται και η αναβάθμιση των υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και εκσυγχρονισμός των Αερομεταφορών.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *