Επτά Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας στην γειτονική Αλβανία οδηγήθηκαν στην Αστυνομία

Στην αστυνομία οδηγήθηκαν σήμερα επτά ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της γειτονικής Αλβανίας, ύστερα από την την απόφασή τους να απέχουν από τα καθήκοντά τους. Την αποχή τους προκαλεί το ολοένα αυξανόμενο stress που προκαλεί η σηματική μείωση των μισθών που αποφάσισε ο Αλβανικός πάροχος υπηρεσιών αεροναυτιλίας, ως απόρροια της πανδημίας COVID-19.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *