Στάση εργασίας από την Ομοσπονδία Συλλόγων ΥΠΑ

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση από την Ομοσπονδία Συλλόγων ΥΠΑ

 

Αριθμ. Πρωτ. : 60

Αθήνα ,08.10.2020                              Προς: 1. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

2. Διοίκηση ΥΠΑ

3. Συλλόγους-Μέλη ΟΣΥΠΑ

4. Εργαζόμενους ΥΠΑ

5. Οργανικές Μονάδες ΥΠΑ

6. ΜΜΕ

                                                                Α   Ν   Α   Κ   Ο   Ι   Ν   Ω   Σ   Η – Α  Π  Ε  Ρ  Γ  Ι  Α

Η ΟΣΥΠΑ αναλογιζόμενη την αδιάφορη στάση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών να προβεί σε ουσιαστικό διάλογο με σκοπό την επίλυση των πολύ σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ,στους εργαζόμενους και την ασφάλεια της Χώρας μας με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, αλλά και με τη μερική στάση πληρωμών που βιώνουν οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας μας, εμμένει στα ήδη γνωστά αιτήματα, ζητώντας :

1. Την απόσυρση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Σύσταση , λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας» και την έναρξη ουσιαστικού διαλόγου με τη συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών φορέων της ΥΠΑ στο ίδιο τραπέζι.

2.Την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων του συνόλου των εργαζομένων της ΥΠΑ , καθώς και την εύρεση μόνιμης λύσης προκειμένου να ομαλοποιηθεί η διαδικασία καταβολής τους και στο προσεχές μέλλον.

Επανερχόμενοι στα αιτήματά μας υπενθυμίζουμε στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών , ότι όσο το Υπουργείο δεν σκύβει πάνω από τα προβλήματά μας ,εμείς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας έως ότου δοθεί οριστική λύση.

Για τους λόγους αυτούς η ΟΣΥΠΑ προκηρύσσει

την Πέμπτη 15.10.2020 24ωρη απεργία ,από ώρα 00:01 έως 23.59 τοπική,

την Κυριακή 18.10.2020 3ωρη στάση εργασίας από ώρα 15:30 έως 18:30 τοπική,

και την Δευτέρα 19.10.2020 3ωρη στάση εργασίας από ώρα 12:30 έως  15:30 τοπική.

Επισημαίνεται ότι στη προκηρυχθείσα στάση εργασίας εφαρμόζουμε το Ν.2224/1994 άρθρο 10 παρ. 1 με το οποίο καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1,2,4,5 και 6 του Ν.1915/1990 και ως εκ τούτου η ΟΣΥΠΑ, στα πλαίσια της λειτουργίας της ως δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, με επίγνωση της ευθύνης της ως οργάνου και σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και το Ν.1264/1982, κατά την διάρκεια της στάσης εργασίας θα παρέχει το παρακάτω έργο και θα εξυπηρετεί τις παρακάτω πτήσεις:

Α) Πολιτικών και στρατιωτικών α/φών, που υπερίπτανται και διασχίζουν το FIR Αθηνών – Μακεδονίας.

Β) Ελληνικών και ξένων στρατιωτικών α/φών, που συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις.

Γ) Αεροσκαφών που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης.

Δ) Νοσοκομειακές πτήσεις.

Ε) Πτήσεις στις οποίες επιβαίνουν αρχηγοί Κρατών – Πρωθυπουργοί.

Στ) Πτήσεις που χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Ζ) Μεριμνά για την συνεχή και αδιάκοπη λειτουργία των συχνοτήτων κινδύνου, την

ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων της Υπηρεσίας και την πρόληψη καταστροφών ή ατυχημάτων.

Η σχετική αγγελία (ΝΟΤΑΜ) θα πρέπει να είναι σαφής και απαγορευτική για α/φη που δεν εμπίπτουν στα παραπάνω και προς αποφυγή προβλημάτων που

θα ανακύψουν στις υπηρεσίες εδάφους και λειτουργίας του αεροδρομίου, για τη διασφάλιση των οποίων και σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αποκλειστικά υπεύθυνη η ΥΠΑ.

Ως προς την πυρασφάλεια αεροδρομίων έχοντας υπόψη την υπουργική απόφαση ΥΠΑ/ΓΔΑΜ/10719/51/12-3-01 επισημαίνουμε ότι:

«Κανένα α/φος δεν θα απογειώνεται ή προσγειώνεται στα Κρατικά Πολιτικά αεροδρόμια, αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενους υπηρεσίες πυρόσβεσης και διάσωσης»,  ως εκ τούτου : «Πυρασφάλεια θα παρέχεται μόνο για τις πτήσεις που προβλέπονται ότι θα εξυπηρετούνται από το προσωπικό ασφαλείας».

Επισημαίνουμε  ότι αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης της ΥΠΑ να μην επιτρέπει σε τρίτους (π.χ. προσωπικό αεροπορικών εταιρειών, προσωπικό ΥΠΑ που δεν απεργεί και δεν ανήκει στην ΟΣΥΠΑ κλπ.) να εμπλέκονται σε αντικείμενο έργου που αποτελεί αρμοδιότητα του προσωπικού που απεργεί. Οι δε επικίνδυνες καταστάσεις που θα δημιουργηθούν, σαν συνέπειες της εμπλοκής αυτής, θα βαρύνουν αποκλειστικά την Διοίκηση της ΥΠΑ και όχι βέβαια το προσωπικό ασφαλείας.

Προς τούτο, θα πρέπει η ΥΠΑ να ενημερώσει εγγράφως όλους τους εμπλεκόμενους για το θέμα αυτό, η δε παράληψη αυτή θα βαρύνει την Διοίκηση της ΥΠΑ με την ανάλογη ευθύνη.

Το προσωπικό ασφαλείας βάσει του άρθρου 21 του Ν.1264/1982 θα οριστεί από τα πρωτοβάθμια σωματεία – μέλη της ΟΣΥΠΑ.

Για το Δ.Σ.

 

Ο Πρόεδρος                                                             O Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου                                 Μηνάς  Κώστας

 

 

Aνακοίνωση από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αερολιμενικών

2020-10-12 Προκήρυξη Απεργίας και Στάσης Εργασίας

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *