Στο ίδιο έργο θεατές. Επιστολή του Συλλόγου για προβλήματα στα αεροδρόμια AFIS

Στο ίδιο έργο θεατές οι υπάλληλοι του κλάδου AFIS στα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια. Τα εξαντλητικά ωράρια, με έναν εργαζόμενο σε υπηρεσία για το σύνολο του ωραρίου λειτουργίας, θέτουν σοβαρά θέματα στην ασφάλεια των πτήσεων. 

Διοίκηση και Υπουργείο αμφότεροι να κωφεύουν στις συνεχείς εκκλήσεις του Συλλόγου για ενίσχυση του κλάδου.

Σε σχετική αναφορά υπαλλήλου στον ΚΑΣΟΒ αναφέρεται και η πρόσφατη επιστολή προς τους εμπλεκόμενους, από τον Σύλλογο AFISO.

Ακολουθεί επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου: