Πρόσκληση για κατάθεση νομικής τεκμηρίωσης σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

FISO HELLENIC UNION

 

Σε συνέχεια της κατάθεσης από 28/01/2021 αιτήματος σας για σύγκληση έκτακτης γενικής Συνέλευσης  επισυνάπτεται η  με αριθμ πρωτ.55/02/2/21 επιστολή ΠΑΣΥΤΗΛ  και καλούμε τον κάθε ένα εκ των αιτούντων να καταθέσει στο Δ.Σ. έως την 05/02/21 την απαραίτητη νομική τεκμηρίωση.

Η σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου:

Επιστολή 02_02_2021

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *