Προμήθεια Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων

Ανοιχτός μειοδοτικός διαγωνισμός από την ΥΠΑ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Επικοινωνιών και Καταγραφής φωνής (VCRS) Διεθνών και Περιφερειακών Αερολιμένων.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *