Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Παραθέτουμε τα σχετικά έγγραφα της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης

14 Μέτρα ΥΠΑ 25 Ιαν_01 Φεβ-exactCopy-signed

11 Μέτρα ΥΠΑ 18_25 Ιαν 2021 β έκδοση-exactCopy-signed Ver_1_0

Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published.