Ανακοινώθηκαν τα θέματα συζήτησης του 11ου International FISO Seminar/Webinar

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού, η Agenda του Webinar περιλαμβάνει:

FISO-Seminar-Agenda

Όσον αφορά το Assemly Meeting για τα μέλη του οργανισμού, τα θέματα συζήτησης έχουν ως εξής:

Assembly-Agenda-2021-1

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της IFISA στο http://www.ifisa.info

Stay informed

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *