Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα και 7 κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα, Λιθουανία, Μάλτα, Πορτογαλία και Σλοβακία επειδή δεν παρέχουν και δεν χειρίζονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου υπό την ευθύνη τους και είναι σε θέση να παρέχουν επικοινωνίες ζεύξης δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι, η απόφαση αυτή ακολουθεί πρότερες προειδοποιητικές επιστολές που εστάλησαν στις 15 Μαΐου 2020.

Ειδικότερα, κάθε κράτος-μέλος οφείλει, βάσει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής,σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της ΣΕΕ, να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έχουν την ικανότητα παροχής και εκμετάλλευσης αυτών των υπηρεσιών.

Οι υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων είναι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους που διαβιβάζονται μέσω συνδέσμων δεδομένων, οι οποίες συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά στο πλαίσιο του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας.

Η προθεσμία για την παροχή και την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας έληξε στις 5 Φεβρουαρίου 2018.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έλλειψη εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων, λόγος για τον οποίο όφειλαν να εξοπλιστούν αναλόγως από τις 5 Φεβρουαρίου 2020.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα 8 κράτη-μέλη έχουν πλέον περιθώριο 1 μήνα για να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Κομισιόν, διαφορετικά θα αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.datalinkservices.eu/

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *