Σύγκλιση ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ (AFISO) ΥΠΑ

FISO HELLENIC UNION

Το Δ.Σ μετά την συνεδρίαση της 27 Νοεμβρίου 2020, αποφάσισε την σύγκλιση της ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού του Συλλόγου μας. Όλα τα Μέλη καλούνται να παρευρεθούν στην Γενική συνέλευση που θα διεξαχθεί διαδικτυακά, ακολουθώντας τις  οδηγίες διαχείρισης πανδημίας covid-19, στις 11 Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1200 τοπική.

Η σχετική ανακοίνωση:

051_etisiα Genik Synel_2020

Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *