Εκδόθηκε το ΦΕΚ του νέου νόμου

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4757

Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατά ξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

4757_2020

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *