Σε νέα καινοτόμο φάση περνάει η Παροχή Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου (AFIS) για τον Δημοτικό Αερολιμένα Καστελλορίζου

Όπως έγινε γνωστό, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ηλεκτρονικού συστήματος παρακολούθησης του τυφλού σημείου του διαδρόμου 13/31. O διαγωνισμός με αριθμό διακήρυξης 21/2020 και τίτλο ‘’Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος για το μη ορατό τμήμα του διαδρόμου του Δημοτικού Αερολιμένα Καστελλορίζου (CPV: 32234000-2)’’ βρίσκεται ήδη στην φάση της αποσφράγισης των προσφορών και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ανακοινωθεί ο ανάδοχος του έργου αν δεν υπάρξει ακύρωση. Να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός είναι επαναληπτικός αφού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ11/Ε/34205/12-10-2020 απόφαση ματαιώθηκαν τα αποτελέσματα του προηγούμενου διαγωνισμού.
Όλες οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού και τα έγγραφα της σύμβασης, είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις της σύμβασης βρίσκονται σε πολύ σωστό δρόμο μιας και ενδεικτικά μεταξύ άλλων προβλέπεται:
  • Τηλεχειρισμός κάμερας (κίνηση οριζόντια και κάθετη +/- 90ο) με zoom και δυνατότητα επιτήρησης ημέρα και νύχτα
  • Δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης
  • Δυνατότητα συνεχούς εικοσιτετράωρης καταγραφής και διατήρησης δεδομένων τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών σε δίσκο χωρητικότητας τουλάχιστον 2ΤΒ
  • Δυνατότητα αναπαραγωγής των καταγεγραμμένων εγγραφών με κριτήρια την ημερομηνία και ώρα
  • Ύπαρξη έγχρωμης οθόνης 20’’ τεχνολογίας LED.
  • Πλήρης εκπαίδευση χρήσης του συστήματος
Το ζήτημα του μη ορατού τμήματος του βόρειου άκρου του διαδρόμου, έχει πολλάκις θιγεί με υπηρεσιακά έγγραφα από τους συναδέλφους που κατά καιρούς έχουν εκτελέσει υπηρεσία AFIS στον Αερολιμένα. Υπενθυμίζεται ότι ο ΔΑΖΟ δεν διαθέτει υπερυψωμένο πύργο με τις κατάλληλες υποδομές και το έργο παρέχεται από το γραφείο του Αερολιμενάρχη που βρίσκεται υψομετρικά στο ίδιο επίπεδο με τον διάδρομο.  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ύπαρξη ορεινού όγκου πλευρικά και βορείως του threshold του RWY13 καθιστά προβληματική την άμεση οπτική επαφή του AFISO με τμήμα του διαδρόμου αλλά και με το αεροσκάφος το οποίο βρίσκεται στο short final του εν λόγω διαδρόμου.

Linköping/Saab Airport has received an operating license by the Swedish Transport Agency for Remote Tower Services, RTS. Linköping becomes the third Swedish airport to be handled by the remote tower centre located in Sundsvall, RTC Sundsvall.

Ο διαγωνισμός αυτός ανοίγει τις πόρτες στην χρήση εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού επιτήρησης/παρακολούθησης για επιχειρησιακή χρήση στις εγκαταστάσεις των Αερολιμένων. Ας μην ξεχνάμε ότι το Remote Tower concept με χρήση παρόμοιας τεχνολογίας έχει ήδη τεθεί σε επιχειρησιακή χρήση σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Δανία, Νορβηγία κ.α.) και μάλιστα σε αεροδρόμια που παρέχουν υπηρεσίες ATS.
Γίνεται σαφές ότι με την έμπρακτη υποστήριξη της Yπηρεσίας τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο υλοποίησης, η Παροχή Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίων στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει αρκετά υψηλότερα standards ποιότητας και ασφαλείας του παρεχόμενου έργου.

Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published.