Απόφαση διενέργειας εκλογών του Πανελλήνιου Συλλόγου Τηλεπικοινωνιακών Υπαλλήλων (FISO) ΥΠΑ

Το Δ.Σ ανακοινώνει την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της 17ης Μαΐου η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφορμας ΖΟΟΜ, περί διενέργειας εκλογών λόγω λήξης της θητείας του παρόντος ΔΣ καθώς και την ανάδειξη της κεντρικής/περιφερειακών εφορευτικών επιτροπών.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση του Συλλόγου:

065_260521-ημερ.εκλογων-_εφορ.επιτροπές

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *