Υποχρεωτική η αναγραφή αριθμού εγγραφής εκμεταλλευομένου στο/στα ΣμηΕΑ

Με σχετική επίσημη ανακοίνωση της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημερώνει τους εκμεταλλευόμενους (operators) ή / και χειριστές ΣμηΕΑ, την θποχρέωση αναγραφής ή επικολλήσης του
αριθμού μητρώου εκμεταλλευομένου (e12345678) που έχουν λάβει ή θα λάβουν από την εγγραφή τους στο Υποσύστημα Εγγραφής και Διεκπεραίωσης της ΥΠΑ.

Ακολουθεί μη σχετική ανακοίνωση:

ακριβές αντίγραφο αναγραφή ΣμηΕΑ-exactCopy-signed.Ver_1_2

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *