Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Στις 172 οι οργανικές θέσεις

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας παρουσιάστηκαν στις 30/06 στο υπουργικό συμβούλιο.

Το παρόν σχέδιο νόμου έρχεται να καλύψει ένα κενό στην Πολιτική Αεροπορία, που, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα, δημιουργήθηκε από την κωλυσιεργία της προηγούμενης κυβέρνησης.

Το κενό αφορά στην υποχρέωση της χώρας να δημιουργήσει μια Ανεξάρτητη Αρχή στον χώρο της Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την άσκηση των ρυθμιστικών, κανονιστικών, εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων.

Προβλέπεται ριζική ανασύσταση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κατά τα πρότυπα των αντίστοιχων ευρωπαϊκών Αρχών.

«Ενώ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προβλέψει τη συγκρότηση μιας Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας με 488 άτομα προσωπικό, αντίθετα στο παρόν Σχέδιο Νόμου μειώνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων σε 172 κι αναδιαρθρώνεται πλήρως το οργανόγραμμα της Αρχής, σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συνοπτικά, η νέα Αρχή:

-Θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, εποπτευόμενη από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

-Θα έχει δική της νομική προσωπικότητα και θα απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, καθώς και διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας.

-Η διοίκησή της θα συγκροτείται από τον διοικητή και το εκτελεστικό της συμβούλιο.

-Τα έσοδά της θα προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα τέλη αεροδρομίων.

Πηγή: https://www.metaforespress.gr

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *