Πρoς ακύρωση βαίνει το 11ο Συνέδριο της IFISA στην Κέρκυρα

Προς ματαίωση βαίνει το 11ο Συνέδριο της IFISA στην Κέρκυρα που ήταν να πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η έλλειψη συμμετοχών, sponsors αλλά και οι δυσκολίες που αναμένεται να προκληθούν στις μετακινήσεις, ως απόρροια της πανδημίας που προκαλεί ο ιός COVID-19, αποτελούν τροχοπέδη στην διεξαγωγή ενός πετυχημένου συνεδρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του οργανισμού που είναι προγραμματισμένο για τις 13 Μαΐου 2020.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *