ΠΑΝΝΕΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ Υ.Π.Α.
Τ.Θ. 80444 - 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ.: 210-9972235
Fax: 210-9960953
Email: