Κατανομή – κατάταξη κατά κλάδο/ειδικότητα στις νέες δομές της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ)

Κατανομή και κατάταξη σε κλάδους/ειδικότητες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), υπηρετούντος προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

2019.04.23 Διαπιστωτική ΥΠΑ 1406B

2019.04.23 Διαπιστωτική ΥΠΑ 1407B

Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *