Κατά του νομοσχεδίου για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας η ΟΣΥΠΑ

Έπειτα από την Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, ανακοίνωση κατά του νομοσχεδίου της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε και η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η ΟΣΥΠΑ εκφράζει ενστάσεις σε αρκετές διατάξεις του νομοσχεδίου, τονίζοντας ότι η νέα Αρχή «θα διοικεί και την ΥΠΑ». Η Ομοσπονδία ζητά συνάντηση με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων.

Η ανακοίνωση της ΟΣΥΠΑ
Η ΟΣΥΠΑ, μετά το Διοικητικό Συμβούλιο της 03.09.2020 , αποφάσισε την πλήρη απόρριψη του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση μέχρι την 09.09.2020, με τίτλο «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου έρχεται να συστήσει μια νέα Ανεξάρτητη Αρχή (ΑΠΑ), η οποία επί της ουσίας δεν ασκεί μόνο εποπτικό ρόλο ως είναι ο σκοπός της αλλά Διοικεί και την ΥΠΑ, καθώς έχει αρμοδιότητες ρυθμιστικές, κανονιστικές, διαμόρφωση σχεδίου επιδόσεων, ακόμα και μισθολογικές κατά παράβαση του 317/2019 Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,αποφασίζοντας για την καταβολή μέρους μισθολογικών παροχών μας.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αποτελεί Αυτοτελή Δημόσια Υπηρεσία, καθώς για λόγους Εθνικής Ασφάλειας και Συμφέροντος και όσο αφορά τους κανόνες δημοσίας τάξεως, που εκδίδονται σε εφαρμογή του άρθρου 9 του Ν. 5017/31 και μετά την ισχύ του Ν.Δ. 714/1970 και που ως γνωστό προσιδιάζουν μόνο στην εξουσία που διαθέτει το Κράτος. Επίσης οι περί επιτάξεων διατάξεις του Ν.5017/31 «περί Πολιτικής Αεροπορίας ανήκουν μόνο στο Δημόσιο κ.λ.π.».

Κατόπιν τούτου, δεν κατανοούμε την αλλαγή της νομικής μορφής της ΥΠΑ από αυτοτελής δημόσια υπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. η οποία θα αποτελείται από Εκτελεστικό Συμβούλιο διορισμένο με απόφαση Υπουργού και κατά πλειοψηφία με μέλη εκτός ΥΠΑ και δίχως τη συμμετοχή εκπροσώπων των εργαζομένων.

Επίσης, ρυθμίζονται θέματα οικονομικής διαχείρισης, όπου όμως χαρίζεται απλόχερα το 80% των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων στον επόπτη (ΑΠΑ) και αφήνει το 20% σε αυτόν που θα το υλοποιεί (ΥΠΑ).

Θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της Υπηρεσίας και την ασφάλεια της Χώρας καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός τοποθετείται «επικουρικά» ακόμα και για τους μισθούς των εργαζομένων αφού ορίζεται ως βασική πηγή εσόδων το EUROCONTROL το οποίο δεν αποτελεί και δεν προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς να είναι το βασικό έσοδο λειτουργίας της ΥΠΑ.

Δίνεται η διαμόρφωση σχεδίου επιδόσεων στην ΑΠΑ , τη στιγμή που ο μοναδικός φορέας που γνωρίζει και πρέπει να εισηγείται είναι αυτός που έχει τη λειτουργία και γνωρίζει και τις άμεσες ανάγκες.

Με το Σχέδιο Νόμου, καταργούνται οι υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες το προσωπικό της ΥΠΑ που είχε τοποθετηθεί στην ΑΠΑ επανέρχεται αυτοδικαίως στην ΥΠΑ χωρίς όμως να υπάρξει και η ανάλογη ρύθμιση μεταφοράς των οργανικών τους θέσεων.

Θεωρούμε ότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου, θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη Χώρα μας, σε μία δύσκολη ιστορικά στιγμή, με τις καθημερινές Τουρκικές προκλήσεις και ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης, σε μια υπηρεσία την οποία έχουν αποφανθεί πολλές φορές στο παρελθόν τα ανώτατα όργανα της δικαιοσύνης της Χώρας μας ως προς τους λόγους που πρέπει να είναι αμιγώς Δημόσια Υπηρεσία και όχι εξαρτώμενη από άλλους μη ελεγχόμενους παράγοντες.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:

1. Η ΥΠΑ να παραμείνει αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με οικονομική αυτοτέλεια.

2. Η ΥΠΑ να εισπράττει και να διαχειρίζεται όλα τα έσοδα από το EUROCONTROL για ανάγκες της υπηρεσίας και του προσωπικού και τα τυχών υπόλοιπα να παραμένουν στον ειδικό αποθεματικό λογαριασμό της ΥΠΑ για κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας και του προσωπικού σε περιόδους μη εισροής εσόδων π.χ. COVID-19 , όπως προβλέπεται από τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς .

3. Τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων πρέπει και σύμφωνα με τον ορισμό τους, να δίνονται στο φορέα που τα εκσυγχρονίζει και τα αναπτύσσει (δηλ. στην ΥΠΑ).

4. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να ασκεί μόνο εποπτικό ρόλο και ως ανεξάρτητη αρχή να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι από τον ελεγχόμενο καθώς θέτονται θέματα δεοντολογίας και διαφάνειας.

Αιτούμαστε άμεσα συνάντηση με τον Υπουργό και τους αρμόδιους παράγοντες, διαφορετικά και σύμφωνα με το Σύνταγμα, όταν συντρέχουν λόγοι εθνικής ασφάλειας της Χώρας μας ως Δημόσιοι Λειτουργοί υποχρεούμαστε να αντιδράσουμε, προβαίνοντας σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Πηγή: https://www.airnews.gr

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *