Απειλούν με απεργία οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

Την αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο για την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, εξέφρασαν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, απειλώντας με απεργιακές κινητοποιήσεις, εάν δεν υπάρξει συνάντηση με τον υπουργό Μεταφορών και τους αρμόδιους παράγοντες.

Η ΕΕΕΚΕ, σε ανακοίνωσή της, τονίζει ότι το νομοσχέδιο δημιουργεί «μια υπεραρχή – “τέρας” (ΑΠΑ), δήθεν ανεξάρτητη», αποκόπτει την ΥΠΑ από το δημόσιο και αρνείται να υλοποιήσει τον ψηφισμένο νόμο 4146/2013.

Δείτε την ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ:
«Το ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος, μετά από συνεδρίασή του, αποφάσισε την μη αποδοχή του προσχεδίου νόμου που κατέθεσε η Κυβέρνηση για δημόσια διαβούλευση με τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».

Το προσχέδιο αυτό αποτελεί απειλή για κεκτημένα δικαιώματα δεκαετιών. Συγκεκριμένα, τα βασικά σημεία είναι τα ακόλουθα:

-Δημιουργεί μια υπεραρχή – «τέρας» (ΑΠΑ), δήθεν ανεξάρτητη, ο Διοικητής και τα μέλη της οποίας ορίζονται, ουσιαστικά, απ’ ευθείας από την Κυβέρνηση, με εντελώς θολά και αναξιοκρατικά κριτήρια, έχουν την εξουσία να ορίζουν μόνοι τους ειδικό μισθολόγιο για τους εαυτούς τους, εισπράττει, ως δικά της έσοδα, μέρος από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής (άρθρο 5), ενώ έχουν εξουσία να βάλουν χέρι, ερήμην μας, και στις αποδοχές των Ελεγκτών, καθώς περνάει σε αυτούς η εξουσία προσδιορισμού του σχεδίου επιδόσεων (performance plan) και των ετήσιων στόχων, από την επίτευξη των οποίων θα εξαρτάται, πλέον, η καταβολή ή μη όλων των μισθολογικών μας παροχών (άρθρα 18, 43). Μάλιστα, την ίδια στιγμή θεσπίζει ειδική διάταξη (άρθρο 51), βάσει της οποίας, στους Ελεγκτές που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην ΑΠΑ καταβάλλονται στο ακέραιο οι παροχές των άρθρων 34 και 34Α του ν.2682/99, ανεξαρτήτως επίτευξης στόχων!!!

Είναι φανερό λοιπόν ότι η Κυβέρνηση θέλει να βάλει χέρι στις αποδοχές μας προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για άλλους σκοπούς, όπως είναι το βόλεμα «ημετέρων» στην ΑΠΑ με παχυλές αποδοχές.

Η δε αρχή αυτή δε θα είναι μόνο εποπτική αρχή αεροναυτιλίας (NSA), όπως θα έπρεπε κατ’ εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών, αλλά θα διαθέτει έναν τεράστιο όγκο αρμοδιοτήτων, ρυθμιστικών, κανονιστικών, αδειοδοτικών και κυρωτικών.

-Θέτει υπό αίρεση τις αποδοχές μας σύμφωνα με τη ρητή διάταξη του άρθρου 43, παραβιάζοντας έτσι ευθέως τον Κανονισμό ΕΕ 2019/317.

Αυτό δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια των πτήσεων και, κατ’ επέκταση, στην εθνική ασφάλεια, καθώς, οι Ελεγκτές, προσπαθώντας να πιάσουν τους ανέφικτους στόχους που θα έχουν προσδιοριστεί από διοικητικούς υπαλλήλους της ΑΠΑ που δεν έχουν ιδέα από επιχειρησιακά δεδομένα, είναι σφόδρα πιθανό να υποπέσουν σε λάθη.

-Αποκόπτει την ΥΠΑ από το Ελληνικό Δημόσιο, δημιουργώντας νέο, αυτοτελές νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ).

Μάλιστα, στο συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο, δεν αναθέτει αρμοδιότητες αποκλειστικά και μόνο παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, αλλά φορτώνει και έναν σωρό από άλλες αρμοδιότητες που κοστίζουν πολλά χρήματα στο κράτος, όπως η διαχείριση αεροδρομίων και υδατοδρομίων.

Απώτερος σκοπός είναι να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εισπράττει η ΥΠΑ από το EUROCONTROL για να καλύψει δαπάνες που αποτελούν υποχρεώσεις του Δημοσίου και του κρατικού προϋπολογισμού, κάτι που αντίκειται στους κανονισμούς της ΕΕ.

Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί προάγγελο ιδιωτικοποίησης, καθώς, από τη μια παρέχει την απαιτούμενη «ευελιξία» ώστε το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο να παραχωρήσει στο μέλλον, με outsourcing, σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, την εκτέλεση μέρους των λειτουργιών του σε ιδιώτες.

Από την άλλη, ανοίγει τον δρόμο σε δεύτερη φάση, σε εκ νέου μετατροπή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η οποία θα συνεπάγεται ότι οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, θα πρέπει να μεταταγούν σε άλλη υπηρεσία του Δημοσίου εαν θέλουν να διατηρήσουν την ιδιότητα του μόνιμου δημόσιου υπαλλήλου, δηλαδή να πάψουν να είναι Ελεγκτές, είτε να μετατραπούν σε εργαζομένους του ιδιωτικού δικαίου.

-Αρνείται, τέλος, να υλοποιήσει τον ψηφισμένο νόμο 4146/2013 (άρθρο 68, παρ. 12), μη ενεργοποιώντας τον αποθεματικό λογαριασμό για την ΥΠΑ, με τον οποίο είχαμε προνοήσει την θωράκιση των εσόδων της ΥΠΑ, ακόμη και σε περιόδους δραματικής μείωσης της κυκλοφορίας σαν την σημερινή.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν «κόκκινη γραμμή» για τον κλάδο μας, διαλύουν κάθε έννοια εργασιακής και μισθολογικής ασφάλειας, απειλούν τις ίδιες τις θέσεις εργασίας μας και την επιβίωσή μας. Γι’ αυτόν τον λόγο είμαστε διατεθειμένοι να παλέψουμε με κάθε μέσο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.

Εν όψει όλων των παραπάνω, απαιτούμε – διεκδικούμε:

-Όχι στην ΑΠΑ – «τέρας». Απαιτούμε η ΑΠΑ να έχει μόνο εποπτικές αρμοδιότητες και ο Διοικητής και τα μέλη της να επιλέγονται με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας, αμεροληψίας, αδιάβλητου και αξιοκρατίας, με αυστηρά προαπαιτούμενα από τον νόμο τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα διασφαλίζουν ότι επιλέγονται άνθρωποι ειδικοί στο αντικείμενο, με υποχρέωση διαφάνειας και λογοδοσίας καθ’ όλη τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους.

-Η ΥΠΑ να αποτελεί αυτοτελή δημόσια υπηρεσία με αρμοδιότητες αποκλειστικά και μόνο παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας, διοικητική, οικονομική και περιουσιακή αυτοτέλεια και αυτοτελή προϋπολογισμό , ισολογισμό , απολογισμό.

Όλα τα χρήματα που αποδίδονται από το EUROCONTROL να εισπράττονται από την ΥΠΑ, να τα διαχειρίζεται η ΥΠΑ, να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο ανάγκες της αεροναυτιλίας και τυχόν υπόλοιπα να παραμένουν στον ειδικό αποθεματικό λογαριασμό της ΥΠΑ, για την κάλυψη της μείωσης των εσόδων του Παρόχου σε περιόδους τυχόν αιφνίδιας μείωσης της αεροπορικής κίνησης.

-Όχι στη διαμόρφωση του σχεδίου επιδόσεων από την ΑΠΑ. Απαιτούμε, ως μόνοι γνώστες των επιχειρησιακών δεδομένων και αναγκών, να είμαστε οι μόνοι αρμόδιοι για την εισήγηση και κατάρτιση του σχεδίου.

-Κατοχύρωση των αποδοχών μας για τα έτη 2020, 2021 εν όψει της αιφνίδιας και ραγδαίας μείωσης της κυκλοφορίας λόγω κορωνοϊού (Covid-19).

Κάλυψη των δαπανών από τον αποθεματικό του Ειδικού Λογαριασμού της ΥΠΑ, ο οποίος αποδεδειγμένα, με βάση στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, επαρκεί για να καλύψει τα κονδύλια αυτά.

Η ανάγκη στήριξης της αεροναυτιλίας είναι επιτακτική, καθ’ όσον αποτελεί κρίσιμη υποδομή για τη χώρα και πυλώνας στήριξης του Τουρισμού.

Για πολλοστή φορά αιτούμαστε συνάντηση με τον Υπουργό και τους αρμόδιους παράγοντες. Αναμένουμε άμεση ανταπόκριση.

Σε διαφορετική περίπτωση είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις.»

Πηγή :


Μοιραστείτε το άρθρο...

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *