Ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για τις στάσεις εργασίας

Ανακοίνωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για τις στάσεις εργασίας που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, έβγαλε στη δημοσιότητα η ΕΕΕΚΕ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

«Για πρώτη φορά στα 21 έτη που θεσμοθετήθηκαν και ισχύουν, δεν καταβλήθηκαν τα δεδουλευμένα των άρθρων 34 και 34α του ν.2682/1999 στο σύνολο των εργαζομένων της ΥΠΑ, παρόλο που αμέσως μετά την κρίση της πανδημίας του COVID-19 τον Απρίλιο ΄20, είχαν κατατεθεί έγκαιρα στο Υπουργείο οι προτάσεις μας για στήριξη της αεροναυτιλίας, μέσω των αποθεματικών της.

Το Υπουργείο μεταθέτει πλέον χρονικά την εξεύρεση λύσης μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου της ΑΠΑ, σύνδεση που μας δημιουργεί προβληματισμό και ανησυχία.

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις που προκύπτουν από το υπό κατάθεση Σχέδιο Νόμου, ενημερώνουν για τα κάτωθι:

1. Έχουν κατατεθεί έγκαιρα οι προτάσεις των Ελεγκτών, ως άμεσα εμπλεκομένων, δίχως θετική ανταπόκριση μέχρι σήμερα, αφήνοντας ανοικτά σοβαρά θεσμικά ζητήματα όπως:

 Σύμφωνα με τον σχέδιο νόμου, το Σχέδιο Επιδόσεων (Performance Plan) του Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ΥΠΑ) θα καταρτίζεται και θα υποβάλλεται προς έγκριση από μια Εποπτική Υπηρεσία (ΑΠΑ), χωρίς να προβλέπεται η συμμετοχή της ΥΠΑ στην κατάρτιση και σύνταξή του, κατά παράβαση των Ευρωπαϊκών Κανονισμών.

 Στο άρθρο 43 του σχεδίου νόμου τίθεται υπό αίρεση το σύνολο των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34α του ν.2682/1999, αποζημιώσεων που δεν επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο, στερώντας ταυτόχρονα φορολογικά έσοδα από το κράτος.

2. Η προτροπή μας για στήριξη του Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και προάσπιση της βιωσιμότητάς του δεν εισακούστηκε. Αντιθέτως, χωρίς καμία προειδοποίηση, διαπιστώσαμε ότι αποφασίστηκε η μη καταβολή των δεδουλευμένων αμοιβών μας.

Ζητούμε,

Την αποδοχή των προτάσεών μας όπως αυτές διατυπώθηκαν με πλήρη επιχειρηματολογία που εδράζεται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και την κοινή λογική, στο υποβληθέν με Αρ.Πρωτ. 24/11-9-20 υπόμνημά μας πάνω στο σχέδιο νόμου.
Την άμεση καταβολή των οφειλόμενων δεδουλευμένων αποδοχών μας.»

Για το λόγο αυτό η ΕΕΕΚΕ προκηρύσσει δύο (2) τετράωρες στάσεις εργασίας τη προσεχή Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 08:00 με 12:00 τοπική και την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 08:00 με 12:00 τοπική.

Πηγή: https://www.airnews.gr

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *