Αλλαγή στην φρασεολογία των AFISO υιοθετεί η NAV Canada

Οι AFISO που εκτελούν υπηρεσία στα AFIS αεροδρόμια που εξυπηρετεί η NAV Canada, θα χρησιμοποιούν τώρα μια νέα φρασεολογία όταν παρέχουν πιλότους πληροφορίες αεροδρομίου. Αντί η αναφορά να γίνεται με  “προτιμώμενους” (preferred), “ενεργούς” (active) διάδρομους ή συνδυασμούς διαδρόμων, οι χειριστές θα εμηνερώνονται για τον καθορισμένο διάδρομο και για κάθε άλλη σχετική κυκλοφορία θα ακούσουν απλώς “Διάδρομο”. Για τις σχετικές αλλαγές έχει δημοσιευθεί και σχετικό Circular.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *